COLEGIUL DE REDACŢIE


Director:
Prof. dr. Radu Baltasiu (Universitatea din Bucureşti)

Redactor şef:
Dr. Ovidiana Bulumac (Centrul European de Studii în Probleme Etnice)

Redactor şef-adjunct:
drd. Augustin Poenaru (Centrul European de Studii în Probleme Etnice)

Secretari de redacţie:
CS Alin Bulumac (Centrul European de Studii în Probleme Etnice)
CS Ovidiu Solomon (Centrul European de Studii în Probleme Etnice)

Asistent de redacţie: 
CS Samira Cîrlig (Centrul European de Studii în Probleme Etnice)

Colegiul ştiinţific
Acad. Alexandru Surdu (Director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română)
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu (Director al Institutului de Sociologie, Academia Română)
Prof. dr. Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Soziologie, Global Studies Programme)
dr. Emil Ţîrcomnicu (Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română)
dr. Cristi Pantelimon (Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu”, Academia Română)
dr. Corina Bistriceanu-Pantelimon (Universitatea „Spiru  Haret”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei)