Ultimul num─âr

DIRECTOR
prof.univ.dr. Radu Baltasiu

Redactor şef
dr. Ovidiana Bulumac

ISSN 2601-8497
ISSN-L 1844-5047

Descriere şi istoric
Revista Etnosfera este un proiect editorial iniţiat de tânărul colectiv al Centrului European de Studii în Probleme Etnice, Academia Română, ce a apărut pentru a facilita diseminarea rezultatelor muncii de cercetare şi documentare. 

Înfiinţată în format electronic în anul 2009, Revista este un demers interdisciplinar care ţinteşte o piaţă încă în formare, aceea a literaturii specializate din ştiinţa socială românească. Încă de la început, aceasta a fost gândită ca un proiect de sociologie şi antropologie culturală, de ecologie organizaţională şi management intercultural, ce antrenează conceptul filosofic al integrării europene, chestiunea europenismului şi a tradiţiei, a drepturilor omului şi filosofiei statului şi a culturii. În acest fel, Etnosfera a devenit, în timp, un proiect integrator, cu aspiraţii monografice, într-o perioadă post-modernă.

Disponibilitate
Revista are o frecvenţă de apariţie bianuală, fiind în premieră disponibilă nu doar în format electronic, ci şi în format tipărit începand cu anul 2018, după ce aceasta a fost inclusă, în urma deciziei Biroului Prezidiului Academiei, în cadrul circuitului de publicaţii periodice ale Academiei Române ce beneficiază de finanţare în materie de editare, tipărire şi distribuţie.

Numerele sale sunt disponibile gratuit on-line, iar cele în format fizic se pot achizitiona din librăria Editurii Academiei Române

Invitaţie pentru publicare
Autorii sunt invitaţi să elaboreze materialele în conformitate cu instrucţiunile de redactare şi tehnoredactare disponibile pe pagina de internet dedicată, apoi să le trimită prin e-mail la adresa redactia@etnosfera.ro cu titlul publicare articol Revista Etnosfera - nume, titlu. După primirea acestora, redacţia va iniţia procesul de revizie, de tip double blind peer-review. Articolele trimise sunt evaluate independent de doi recenzori, aleşi dintre membrii redacţiei, ai colegiului ştiinţific sau invitaţi dintre specialiştii în domeniu.