Ghid pentru autori

Click for PDF

1. Textul trebuie editat într-un fișier de tip Microsoft Word

2. Materialul trebuie să fie redactat în limba engleză

3. Dimensiunea paginii va fi de tip B5 JIS (18,2 cm X 25,7 cm)

4. Dimensiunea materialului va fi cuprinsă între 5 – 15 pagini (minim 3500 de cuvinte dar nu mai mult de 8000 de cuvinte, inclusiv tabele, referințe, note de subsol XXXXX)

5. Marginile paginilor vor fi de 2,5 cm

6. Distanța dintre rânduri: 1 cm

7. Fontul textului va fi: Times New Roman, dimensiune 11, aliniat XXXXX

8. Titlul materialului va fi scris cu majuscule, font Times New Roman, dimensiune 12, aliniat la centru/centrat

9. Autorii își vor menționa numele și afilierea instituțională pe prima pagină, font Times New Roman, dimensiune 11, aliniat la dreapta.

10. Materialele vor avea un rezumat

Ultimele numere
Contactează-ne!