Issue no. 2/2018

SUMAR

Cercetări, analize şi puncte de vedere

Radu Baltasiu – Geopolitica rețelelor organice pe axa Carpaților: familiile nobile maramureșene (2). Premisa pentru documentarea existenței scrierilor politice maramureșene (pentru un Codex Politic Românesc primitiv)

Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Alin Bulumac – Elemente de conținut ale propagandei în anul centenar

Radu Baltasiu – Crucea eroilor neamului de pe Caraiman: 90 de ani

Radu Baltasiu – Completări necesare la Strategia națională de apărare

Ovidiana Bulumac – Hotarele statice și dinamice ale României, o perspectivă teoretică din interbelic. Note de lectură

Ovidiana Bulumac – Viziunea sociologului Bernea asupra Maramureșului

Alin Bulumac – Vitalitatea societății românești în anul Centenarului Marii Unirii

Augustin Poenaru – Imaginea familiei: aspecte teoretice de la Xenia Costa-Foru

Ovidiu Solomon – Rațiunea etnică în înfăptuirea Marii Uniri. Studiu de caz: alte realități istorice (cazul Boia si „The world’s today”)

Tineri cercetători

Ioana Drăgoi – Nicolae Colan, vector al unității sufletești pentru românii din Transilvania după 1918

Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig – Catastrofa demografică din perspectiva metodei statistico-demografice a marelui cărturar Vladimir Trebici

Oana Samira Cîrlig – Tinerii Școlii Sociologice de la București – din perspectiva unității sufletești

Lucrări “Şantier”

Marius Florin Mușat, Narcis-Claudiu Rupe, Oana Samira Cîrlig – „Întâlnirea” cu cartea lui I. Ungureanu. Paradigme ale cunoașterii societății (1990)

Ovidiu Solomon – Scurtă introducere la învățăturile lui Zarathustra

Recenzii – cărţi şi evenimente

Marius Florin Mușat – Recenzie carte. „Ion Piso, Doru Popovici, Antifonar Epistolar, ediția: a 2-a, revăzută și adăugită, București, editura Eikon, 2017

Ioana Drăgoi – Recenzie carte. „Dimitrie Gusti, Sociologia războiului, Iași, editura Tipo Moldova, 2007

Ioana Drăgoi, Oana Samira Cîrlig – Recenzie eveniment. Procesul optanţilor unguri. Mărturii documentare din arhivele Ministerului Francez al Afacerilor Externe

Ioana Drăgoi – Recenzie eveniment. Conferința națională consacrată Centenarului Marii Uniri: Un secol de stat național, unitar și indivizibil

Versiunea integrală a acestui număr poate fi descărcată aici.
Revista „Etnosfera”, nr. 2/2018